Saturday, June 21, 2008

இசைப்பேரரசி எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமிபாவயாமி கோபால பாலம்!

Artist: Subbulakshmi M S
Ragam: Yamunakalyani
Thalam: Aadi
Composer: Annamacharya
Album: Subbulakshmi MS Live


raagam: yamunaa kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi janya
Aa: S R2 G3 P M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: Annamaacaarya
Language:

pallavi

bhAvayAmi gOpAlabAlam manas-sEvitam tatpadam cintayEham sadA

caraNam 1

ghaTi ghaTita mEkhalA kacitamaNi khaNDikA paTala nina dEna viprAjamAnam
kuTila pada khaTita samkula simjitE natam caTula naTanA samujvala vilAsam

caraNam 2

niratakara kalita navanItam brahmAdi sura nikara bhAvanA shObhita padam
tiruvEnkaTAcala stitam anupam harim parama puruSam gOpAlabAlam

குறை ஒன்றுமில்லை மறை மூர்த்தி கண்ணா!

Artist: Subbulakshmi M S
Ragam: Raagamaalika
Composer: Rajaji
Album: Kalki Golden Jubilee Golden Collection


raagam: raagamaalika (poem is sung in various raagams)
taaLam: usually aadi
Composer: Raajaaji
Language: Tamil

Pallavi shiva ranjani

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 G2 P D2 S
Av: S D2 P G2 R2 S


kuRai onRum illai maRaiMoorththi kaNNaa
kuRai onRum illai kaNNaa
kuRai onRum illai GOvinthaa

Anupallavi shiva ranjani

kaNNukku Theriyaamal niRkinRaay kaNNaa
kaNNukku Theriyaamal ninRaalum enakku
kuRai onRum illai maRaiMoorththi kaNNaa


CaraNam 1 shiva ranjani

VEndiyathai thanNthida VEnkaTEsan enRirukka
VEndiyathu VERillai maRaiMoorththi kaNNaa
maNivaNNaa malaiappaa GOvinthaa GOvinthaa


CaraNam 2 kaapi

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N3 S
Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S


thiraiyin pin niRkinRaay kaNNaa - unnai
maRai Othum NYaaniyar mattuME kaaNpaar
enRaalum kuRai onRum enakkillai kaNNaa


CaraNam 3 kaapi

kunRin MEl kallaaki niRkinRa varathaa
kuRai onRum illai maRaiMoorththi kaNNaa
maNivaNNaa malaiappaa GOvinthaa GOvinthaa


CaraNam 4 sindu bhairavi

10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S


kalinNaaLukkiranNgi kallilE iRangi
nilaiyaaga KOvilil niRkinRaay KEsavaa


CaraNam 5 sindu bhairavi

yaathum maRukkaatha malaiyappaa - un maarbil
Ethum thara niRkum karuNai kadal annai
enRum irunthida Ethu kuRai enakku
onRum kuRai illai maRaiMoorththi kaNNaa
maNivaNNaa malaiappaa GOvinthaa GOvinthaa

1 comments:

Kalyani said...

நான் மிகவும் விரும்பும் பாடல்களைக்
கேட்க ஆவலோடு வந்தேன். ஆனால்
ஒரு பெரிய கட்டமும் இடது பக்க மேல்
மூலையில் ஒரு x ம் இருக்கக் கண்டேன். பாடலை கேட்பதெப்படி?
கணினியின் குறும்பா? அல்லது எனக்குத்தான் தெரியவில்லையா?