Sunday, June 29, 2008

வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்!பாடல்: ரகுவம்ச சுதா
ராகம்: கதன குதூகலம்
தாளம்: ஆதி
கருவி: Mouth organ | வாய் யாழ்
முழுப்பாடல் காண! இங்கே சொடுக்குக!

0 comments: